Služby

Vedení účetnictví

 • příprava a zaúčtování dokladů, vytvoření přehledů
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • podklady k daňovému přiznání k DPH
 • podklady k daňovému přiznání k dani z příjmu

Vedení daňové evidence

 • připrava a zaúčtování dokladů
 • podklady k daňovému přiznání k DPH, dani z příjmů
 • vedení knih vystavených a přijatých faktur

 

Zpracování mezd

 • zpracování přehledů pro OSSZ a pro zdravotní pojišťovny
 • odhlášky, příhlašky, změny zaměstnanců, evidenční listy
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců
 • potvrzení pro úřady

Ostatní služby

 • účetní poradenství
 • zastupování na úřadech
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zpracování podkladů k daňovým přiznáním
 • zpracování vnitropodnikových směrnic